top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Вторият ден от мобилността ни във Видин


На втория ден - 01.06.2023 г. от посещението ни в професионалната гимназия на Златаревци в Донавия домакините ни разведоха из много голямото си училище с 60-годишна история – било е техникум по индустриална химия, подготвящо кадри за близката индустриална зона. Но след промените от 1989 – индустрията замира и ръководството започва да се адаптира към новите условия – едни специалности се закриват, въвеждат се нови… История, донякъде идентична с историята на всяка професионална гимназия в България. За съжаление усещането за нереализиран капацитете на сградата не ни напусна, докато обикаляхме етаж по етаж и стая по стая перфектно ремонтираното и обзаведено училище.


В ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров" учат 400 ученици, сградата има всичко, което може да се иска от едно училище - кабинети, лаборатории, класни стаи, съвременно оборудвани. Педагогическият колектив е от професионалисти. Приоритет на ръководството е роботиката. Присъствахме и на подготовката на учениците за състезанието по роботика в предстоящата събота. Убедихме се, че учениците са подготвени. Пожелахме им след десетките купи в залата да поставят и още няколко от предстоящото състезание.


Последва наблюдението ни на иновативния урок на тема: „Комуникативни умения и дигитални способности на учениците“. Идеята бе да се проследи доколко поставените индивидуални цели от всеки ученик в началото на годината, са изпълнени. Урокът се изнесе от учителя по философия, събрал сборна група от ученици 8 -10 клас. Комуникативните умения се изграждат с търпение и усилия от страна на екип от учители. Желанието им е да култивират у учениците самоинициатива, мотивация, самопознание, самоусъвършенстване да изграждат добри хора. Самите комуникативни умения и техният отчет се изграждат по определен алгоритъм.


Ученици, теглени по жребий, излизаха и презентираха лично в строга последователност: самоопределената цел; срока й за изпълнението й, задачите (реални и доказуеми) за изпълнението й; помощни средства и помощници; силни и слаби страни на ученика; какво е постигнал и какво - не.


Впечатляващо бе представянето на ученик, поставил си цел да се научи как се изгражда визуално и интелектуално изкуствен интелект. Момчето се е самообучавало през видеа от Ютюб. Напредъкът му бе завиден. Поздравления!


След края на урока бе предвидена дискусия, като директорът на гимназията г-жа Георгиева, обобщи необходимостта да въведат това иновативно обучение - дефицитите в дигиталните умения на учениците в "меките" умения да комуникират и да се представят. За да разнообрази дискусията г-жа Хаджийска постави алтернативен въпрос: как се отнасят към спонтанността и нейните творчески прояви при определени ученици. Възникналата дискусия приключи, подобно на дискусията за философския въпрос.


Програмата продължи с посещение на постановката, изиграна от ученици от гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" на сцената на Видинския театър - първия театър в България, специално построен за театрални постановки. Сградата е била със стъклен покрив, за да влиза светлина, тъй акто в онези години електричество не е имало. Сега обаче няма стъкло, а колко иновативно би било да има.


Оставащата част от деня ние повсетихме на културно-историческите обекти в града със десетки имена. Започнахме от крепостта Баба Вида. Екскурзоводът ни представи историята на тази национална забележителност. Разкри ни и легендите, свързани с името на крепостта и със археологически, научните и писмените извори за построяването й. Показа ни нейното настояще.


После разгледахме и религиозните сгради (храмове) в града, доказателство за толерантност и мирно живеене на различните етноси. Посетихме и историческия музей в неповторимата по своята архитектура сграда.


И макар една от атракциите в крепостта Баба Вида да е бесилката (нещо, което не можеш да забравиш дълго), където османците при изгрев слънце са бесили осъдените на смърт с лице на запад, макар много от сградите да са празни, макар хората по улиците и по училиащата да са малко, този град - нагърбил се с вековна история с много превратности, носи надежда за нас. И тя идва от добронамерените и топли хора, от тихия бял Дунав, от впечатляващата архитектурна смесица на града.


Да, Видин БДИ.


Галерия


58 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page