top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Дуалното обучение в Професионалната гимназия по туризъм, Самоков в предаването Денят започва, 13.11


Днес в сутрешния блок "Денят започва" Българската нацианална телевизия излъчи репортаж за изпълнението на проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" BG05M2OP001-2.014-0001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.


Репортажът:

https://bnt.bg/news/dualnoto-obuchenie-v-profesionalnata-gimnaziya-po-turizam-v-samokov-v354649-322948news.html


199 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page