top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Екип на ПГ по туризъм разработи учебно помагало по хотелиерство


Репортаж на Канал "Рила"

Одобрено за отпечатване и предоставяне на училищата, осъществяващи обучение по професии в сферата на туризма, е учебно помагало по професионална подготовка, дело на екип от Професионална гимназия по туризъм в състав Албена Попова и Елена Сердарева.


Помагалото е разработено по Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, Модул Б „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала за професионално образование и обучение“.


Учебното помагало е предназначено за професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ от Списъка