Търсене
  • pgtsamokov

Иновативни екскурзоводски беседи


Във втория ден от мобилността в Самоков по НП "Иновации в действие" учениците от девинската гимназия по електротехника, гьовинското основно училище и от долнидъбнишкото основно училище участваха в иновативни екскурзоводски беседи, представящи легенди за исторически личности на Самоков.


Турът започна от площада на града, премина през Голямата чешма и легендата за Крали Марко, продължи до Сарафската къща с тъжната история на семейство Арие, последваха невероятните истории на Карастоянови - баща и син и след тях впечатляващата съдба на Захари Зограф. Трагично-величавата история на Чакър войвода впечатли всички, а благородната великодушна постъпка на Фатидже султан ханъм спечели сърцата на гостите.


Беседата завърши с анимания и награди.

164 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6