top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Информационни дни по ДПП 2024-2025

Професионална гимназия по туризъм - Самоков ще приема ученици за учебна 2024 - 2025 година, както следва:


  • прием след 7-ми клас по професия "Хотелиер", специалност "Организация на хотелиерството" - дневна форма на обучение, професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения" - обучение чрез работа;

  • прием след 10 клас - професия "Машинен монтьор", специалност "Металообработващи машини" и професия "Оператор в производството на облекло" специалност "Производство на облекло от текстил" - дневна форма на обучение;

  • прием след 7, 8 и 9 клас за вечерна форма на обучение - професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки".


Във връзка с популяризирането на предлаганите професии по Държавния план-прием за 2024-2025 в училището ПГТ осъществи няколко информационни дена както и в изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027 и съфинансиран от Европейския съюз.  


Дейност 9 - „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение и засилване на връзката с ученици/родители“ възпитаници на гимназията по туризъм и учители позволи училището да представи пред ученици, родители и граждани на града ни професиите и специалностите, които са утвърдени в Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2024/ 2025 година за училището ни.

Мероприятието е реализирано в рамките на Дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение ПОО и засилване връзката с ученици/ родители“ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение".162 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page