top of page
Търсене
  • pgtsamokov

НА МОРЕ ЗАЕДНО

Актуализирано: 31.07.2021 г.

Безплатна почивка за ученици от VIII до XI клас по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Срокът за подаване на декларациите е до 17,00 часа на 30.07.2021 г.
Уважаеми родители и ученици, Националната програма „Отново заедно“ предлага безплатна почивка за ученици. За кандидатстване е необходимо да подадете декларация по образец.


Срокът за подаване на декларациите е до 17,00 часа на 30.07.2021 г.


ДЕКЛАРАЦИЯ
.docx
Изтегляне на DOCX • 15KB

Критерии за подбор на ученици са:


Ученици – 18; Ръководители – 2

Равномерно разпределени по класове –

8 – 5 бр.

9 – 5 бр.

10 – 5 бр.

11 – 3 бр.

Ако квотата за съответния клас не се напълни, ще бъде преразпредена за други класове.

Ученици, които няма да бъдат допуснати до класиране:

1. Ученици, които имат 10 или над 10 отсъствия по неуважителни причини

2. Ученици с наложени санкции от класен ръководител или ПС

3. Ученици, които са получили повече от 10 забележки за лошо поведение


При равен брой точки по гласуваните от Педагогическия съвет критерии ще се проведе жребий.

Критерии:

1. Продължителност на обучението в ОРЕС и активно участие в него:

- до 1 месец – 0 т.

- от 1 - 2 месеца – 1 т.

- От 2- 3 месеца – 2 т.

- Над 3 месеца – 3 точки

2. Социален статус на учениците:

- ученици от уязвими групи – 2 т.

- ученици от многодетни семейства – 3 и повече деца – 2 т.

- ученици, които са сираци или полусираци – 2 т.

3. Ковид, удостоверен с документ или карантина:

- преболедували ученици – 2 т.

- преболедували близки – 1 т.

4. Успех по всички предмети за учебната 2020/2021 година:

- Отличен 5,5 – 6 – 4 т.

- Много добър – 4,50 – 5,49 – 3 т.

- Добър 3,50 – 4,49 – 2 т.

- Среден – 3,00 – 3,49 – 1 т.

5. Активности в различни дейности, участие в състезания, олимпиади и получени награди:

- Национални нива – 3 т.

- Областни нива – 2 т.

- Училищно ниво – 1 т.

257 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page