top of page
Търсене
  • pgtsamokov

От 15 февруари присъствено обучение на учениците от XI "а", VIII "в" и X "в" клас в ПГТ


От утре, 15 февруари 2021 г., се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за учениците от XI "а" - дневна форма на обучение, както и за учениците във вечерна форма на обучение от VIII "в" и X "в" клас, които са единствени в съответния клас на училището ни, съгласно последната заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.


Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от МОН и МЗ Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19.

Занятията за посочените класове ще се провеждат в Сграда 2.


Останалите ученици продължават обучението си, съгласно графика:

- до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас. Учениците от VIII клас провеждат занятията в Сграда 1, а от XII - в Сграда 2.


2. От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X "а" и X "б" клас. Учениците от Х клас ще провеждат занятията в Сграда 1.


3. От 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII

клас. Учениците от IX клас ще провеждат занятията в Сграда 1, а от XII - в Сграда 2.


Часовете са по 40 минути.


За преподавателите, които съвместяват онлайн с присъствено обучение, са създадени условия за работа.


54 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Kommentit


bottom of page