top of page
Търсене
  • pgtsamokov

ПГТ избра Училищен ученически съвет


Днес се състоя първото заседение на представителите на класовете, членове в Ученическите съвет на гимназия по туризъм.


Дневният ред на събранието включваше избор на училищен ученически съвет и приемане на Устав.


Единодушно за председател на Училищния ученически съвет бе избран Стивън Стоилов от 11 а клас, а за заместник-председател - Емилия Първанова.


Екипът на Училищния ученически съвет излезе със своя Декларация:


Ние, членовете на Ученическия съвет, в стремежа си да изразим волята на учениците, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг

да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда съобразена с всички законови уредби по Закона за предучилищното и училищно образование, Правилника за дейността на ПГ по туризъм и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи човешките права и свободи, за което приемаме свой Устав.
Устав на Ученическия съвет към ПГТ

Ученически съвет 1
.docx
Изтегляне на DOCX • 38KB
258 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page