Search

ПГТ се включи в проект "Подкрепа за дуалната система за обучение"

Проектът е насочен към професии и специалности с дефицит на пазара на труда. ПГТ влиза с професиите "Ресторантьор" и "Оператор в производството на захар и захарни изделия".


0 views0 comments

Recent Posts

See All