top of page
Търсене
  • pgtsamokov

ПГТ участва в информационно събитие по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Актуализирано: 7.02

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – УСПЕШЕН ПЪТ

ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДАГимназията по туризъм взе участие в информационно събитие за бизнеса - нормативна уредба, практически насоки и ползи от дуалното обучение в средното образование по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката на 26.10. 2023 г. в гр. София в парк хотел Москва с ученици от 11 а клас професия Оператор в хранително-вкусовата промишленост, специалност Производство на захар и захарни изделия и учители Мариана Бакрачева и Станислав Николов.


Присъстваха министърът на образованието и науката Галин Цоков, госпожа Росица Иванова - началник РУО - София област, госпожа Ваня Кастрева - началник РУО София град и госпожа Полина Златарска, експерт връзки с бизнеса към МОН.


Събитието бе открито от министъра на образоването и науката.


Програмата включваше представяне на дуалното обучение – модел, нормативна уредба, практически насоки; Бизнесът в дуалното обучение - представяне на добри практики и отворена дискусия; Представяне на обучението чрез работа в София – град и София - област и разглеждане на щандове на училища с дуално обучение.


Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между институциите: професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко работодатели. На срещата бяха представени ползите от дуалната форма на обучение. Перспективите са да се премине към дуално обучение, защото чрез него учениците добиват отрано умения, свързани с професията и се научават да работят в екип.


Присъстващите работодатели и представители на фирмите, приемащи ученици за обучение чрез работа се изказаха положително от дуалната форма на обучение. Чрез тази форма те подбират кадри, подпомагат училищата с преподаватели по специални предмети и са отворени за съвместна работа. Росица Стоилова, бе представител на Си комерсиал 7 ЕООД, фирмата партньор, с която участваме в проекта.


Госпожа Вергиния Йорданова представи професионалните гимназии от София – област, които работят по проекта, една от които смение, Професионална гимназия по туризъм – Самоков. ние сме първото училище в Софийска област въвело дуалната система на обучение.


В края на срещата всяко училище представи своята професия с щанд, на който бяха изложени продукти, изработени по време на работата в производственото предприятие. Нашият щанд, както винаги, предизвика възхищение и събра най-много зрители и дегустатори.


Учениците, участници в събитието, се запознаха със своите връстници и техните професии, обмениха опит как протича обучението в различните фирми по различните професии.


Галерия
73 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page