Търсене
  • pgtsamokov

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА XI и XII клас


 

Учениците от XI и XII клас се връщат в училище за определени часове по учебна практика по график от 18.01.2021 г. Часовете ще се провеждат в сграда №2 на гимназията.


Темите по онези учебни практики, които не изискват индивидуално работно място и позволяват онлайн практикуване, ще продължат да се провеждат от разстояние в електронна среда.


67 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6