top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Седмица на европейските автори в ПГТ


Провокирани от инициативата на Европейската комисия, ръководена от Мария Габриел - комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, за провеждане на първото издание на „Денят на европейските автори“ на 27.03.2023 г, ние обявихме Седмица на европейските творци.От понеделник ученици от 8 клас четат избрани откъси от книги на писатели, поети драматурзи с европейска принадлежност пред съучениците. След прочитането на откъса се провежда дискусия.


Целта е да се насърчи четенето сред младото поколение, като му се разкрие разнообразието на европейската литература.