Търсене
  • pgtsamokov

Учебна практика за машинен монтьор


Учебната практика за учениците от 11 г клас професия - Машинен монтьор

специалност - Металообработващи машини се провежда в реални условия.


Изнесената учебна практика се извършва на територията на партньорската ни фирма ЕТ "Петър Додов - Десон 91". Фирмата разполага с металообработващи машини за лазерно рязане на метали както листови, така тръби. С модерни тръбоогъвни машини и машини се огъват листови материали с различни дебелини. Има отделени заваръчни участъци и участък за боядисване на готовите вече конструкции на изделията.


Учениците с интерес усвояват избраната професия.


Галерия

Под наблюдателното око на наставника
119 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6