Search

60-годишен юбилей на ПГ по туризъм - Самоков60 - годишният юбилей на ПГ по туризъм - Самоков беше тържествено отбелязан на 27.09.2019г.


60 - годишният юбилей на ПГ по туризъм - Самоков беше тържествено отбелязан на 27.09.2019г. Бивши и настоящи учители , служители, ученици, родители и граждани уважиха събитието, което се състоя в Световния ден на туризма. Директорът Борислава Хаджийска отправи приветствени думи към присъстващите и с изготвена презентация припомни историята на училището.


1 view0 comments

Recent Posts

See All