top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Eксперимент


ПГТ проведе експеримент. Двама млади учители влязоха в ролята на ученици за една седмица. Имаха задача да установят как се чувстват учениците в час. Защо напредъкът в овладяването на учебния материал е минимален, защо мотивацията е слаба, защо интересът липсва.


Първи ден, клас А: първият час започва само с 1 ученик. Останалите закъсняват. Учителят замества отсъстващ и преподава тема от гражданското образование. Той разказва, но учениците си играят на телефоните. Вторият час учениците зад мен говорят и ми пречат да се концентрирам. Не им се прави забележка. Трети час всички са в час, не са превъзбудени слеят голямото междучасие и взимат участие. Правят се мигновенни забележки. Четвъртият час още с влизането са превъзбудени, но въпреки това се справят с преговора и новата формула. Когато пишат, е тихо. Шестият час закъсняват, уморени са и разсеяни, не разбират какво им се говори, смеят се, лигавят се. Никой не пише. Последният час е същото.

Клас Б - аналогично


Втори ден: първият час не им е скучно, не им се спи, но си говорят за други теми. часът започва само с 4-ма ученици. Вторият час учителят пише на дъската, но учениците не внимават, не слушат. Механично преписват от дъската. Третият час отново масово закъсняват. Предметът им е труден, но повечето накрая разбират темата. Четвъртият час имат физическо, който иска играе. Петият час закъсняват. Слушат учителя, но след груповата работа започват да се разсейват. 6-тият час имат заместване. Всички са в час, слушат, скучно им е и не разбират, но не пречат, не играят на телефона. Тръгнаха си 2-ма. Седмият час си тръгват още 2-ма. Много се лигавият, пеят чалга, танцуват кючеци. Не им се прави забележка.

Клас Б -подобно


Трети ден: Първи час закъсняват, спи им се, изпитват някои ученици, останалите си играят на телефоните. Започва новият урок и започват да пишат. Вторият час всички се включват в преговора, всички пишат и мълчат. Трети час закъсняват с 10 минути. След 20-тата минута започват активно да се лигавят, играят на телефоните и си говорят. 4-ти час всички са в час, включват се в преговора, държат се добре, слушат, разбират и всички пишат.

Клас Б - същото положение


И така още два дена.


Ето и няколко извода:

Вниманието на учениците не зависи от поредността на часа. Умората, скуката и превъзбудата идват от самия предмет и методите на работа на учителя. В тази връзка е необходимо да се преустановява навременно всяка проява, неприемлива за часа - да се отправят своевременни забележки,


Дидактическите материали - използването на дъската като пространство за нагледност да се свежда до запис на най-същественото по темата на урока - да не се изписва излишна информация, която да разсейва не само защото учениците не разбират нищо, а просто механично преписват.


Интензитетът на дейностите - учителите да се опитат да променят задачите в часа и да предлагат различни дейности с цел да избегнат загубата на интерес по темата и разсейване.


Методите на работа - предвидена за целия час дискусия или работа на дъската, групова работа, формиране на групи са въпроси, към които трябва да се подхожда с много прецизна подготовка от страна ан учителя.


Организация на учебната дейност: звънецът не се чува навън и учениците закъсняват. Учителите влизат веднага щом избие звънецът и се получава така, че всички ученици закъсняват, а на тях им трябва време, докато се качат.

Необходимост от предприемане на мерки:

  1. Учителят да намери подход и методи на преподаване, чрез които да ангажира учениците особено когато предметът им е сложен. Еднотипните методи на преподаване не са ефективни и не могат да задържат вниманието на учениците през целия учебен ден. За да се поддържа високо ниво на ангажираност, е от съществено значение да се използват различни подходи като групова работа, интерактивни упражнения и обучение чрез игра.

  2. Управление на разсейването и учебната среда: разсейването на учениците може да бъде резултат от външни фактори като шум и разговори в класната стая или от липса на интерес към предмета. За да се подобри учебната среда, е важно да се осигури строг контрол върху разсейването и да се създадат условия за активно участие и сътрудничество.

  3. Организация на времето и управление на звънеца: проблемите с координацията на звънеца и влизането на учителите в класната стая създават неред и забавяне на учениците. За да се подобри организацията на учебния ден, е необходимо да се внесат подобрения в системата за управление на времето и да се гарантира, че всички учители и ученици са информирани за точните времена на начало и край на уроците.

20 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page