ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Уважаеми родители, попълването на заявлението и информираното съгласие става директно върху файла, след като запаметите файла на вашите компютри или телефони. Запаметете промените и изпратете файла на pgtsamokov@abv.bg. При въпроси - обърнете се към нас.