top of page

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Уважаеми родители, попълването на заявлението и информираното съгласие става директно върху файла, след като запаметите файла на вашите компютри или телефони. Запаметете промените и изпратете файла на info-2300505@edu.mon.bg.

При въпроси - обърнете се към нас.

Дейности по интереси

15 септември 2023

 

Стартира процедурата по включване в дейности по интереси. Учениците могат да избират между:

Димитринка Янева - клуб Спорт 

 

Оля Георгиева - клуб Дигитални добродетели

 

Оля Георгиева - клуб Работилница  без граници

 

Елияна Кичева - клуб Самоковско Митрово училище

 

Соня Китанова - клуб Опасности в интернет

Красимир Димитров - клуб Клуб на младия читател

 

Елена Сердарева - клуб Кулинарен гид

Елена Сердарева - клуб История на хляба

Ваня Мартинова - клуб English club

Даяна Михова - клуб Матемания

Рубинка Димитрова - клуб  По стъпките на един туроператор

Полина Кирева - клуб Млад творец

Валенитна Мелакрска - клуб Монжажисти

parching-clipart-extracurricular-activit
Дейности по интереси

15 септември 2022

 

Стартира процедурата по включване в дейности по интереси. Учениците могат да избират между:

Димитринка Янева - клуб Спорт 

 

Оля Георгиева - клуб Дигитални добродетели

 

Оля Георгиева - клуб Работилница  без граници

 

Елияна Кичева - клуб Самоковско Митрово даскало

 

Соня Китанова - клуб Опасности в интернет

Красимир Димитров - клуб Клуб на младия читател

 

Елена Сердарева - клуб Кулинарен гид

Елена Сердарева - клуб История на хляба

Ваня Мартинова - клуб English club

Светла Костова - клуб Математика без граници

Рубинка Димитрова - клуб  По стъпките на един туроператор

Полина Кирева - клуб Млад творец

parching-clipart-extracurricular-activit
Дейности по интереси

15 септември 2021

 

Стартира процедурата по включване в дейности по интереси. Учениците могат да избират между:

Димитринка Янева - клуб Спорт и здраве

 

Оля Георгиева - клуб Дигитални добродетели

 

Оля Георгиева - клуб Работилница  без граници

 

Елияна Кичева - клуб Самоковско даскало

 

Соня Китанова - клуб Опасности в интернет

Красимир Димитров - клуб Клуб на младия читател

 

Елена Сердарева - клуб Кулинарен гид

Елена Сердарева - клуб История на хляба

Ваня Мартинова - клуб English club

Светла Костова - клуб Математика без граници

Рубинка Димитрова - клуб  По стъпките на един туроператор

Полина Кирева - клуб Млад творец

parching-clipart-extracurricular-activit
bottom of page