ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заявление до класен ръководител за извинение на отсъствия до 3 дена

Заявление за преместване в друго училище

-

Заявление до директора за извинение на отсъствия до 7 дена

Заявление за преместване на ученик и записване в ПГТ

-

© 2023 Професионална гимназия по туризъм 

гр. Самоков, ул."Софийско шосе" 18

тел. 0722 66427 /0897048708

email: pgtsamokov@abv.bg

1546878936yftsee.png
  • w-facebook