top of page

НВО Х КЛАС 2022/2023

ДАТИ  ИЗПИТИ НВО 10 клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

Писмена част – за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа– за ниво А2, начало 11,30 часа– за ниво А1, начало 12,00 часа• Компонент „Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

АРХИВ

НВО Х КЛАС

ДЗИ ХII КЛАС

2021/2022

Дата на изпита по чужд език - компонент "Говорене" английски - 17.06.2022 г.

 

Място - Сграда 1 на ПГТ

 

Начален час за явяване - А2 - 13,00 часа

А1 - 12,30 часа 

Втори ДЗИ 

Дипломен проект

Дати за изпити Х клас


Български език и литература – 14 юни 2022 г., нач. 9,00 ч.
Математика – 16 юни 2022 г., нач. 9,00 ч.
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022

Дати за ДЗИ XII клас

- Български език и литература – 18 май 2022 г.

- Теория за придобиване на професионална квалификация – 20 май 2022 г.

- Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание – 26 май – 3 юни 2022 г

bottom of page