top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Приключи обучението по Дейност 1 на "Ученически практики -2"


Обучението по Дейност 1 - Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда за 15 ученици от гимназията по туризъм по проект "Ученически практики -2" приключи.